مبلمان شهری

میز و صندلی و اساسیه شهری را از لوله مبلی می سازند تا هم مقاوم به آب باشد و هم ضربه. اما آیا هر لوله مبلی میتواند برای تولید مبلمان شهری مناسب باشد؟

ما در گروه فروش بهنیا با آگاهی از استانداردهای بین المللی برای تولید مبلمان شهری از لوله های صنعتی، برای شما که تولید کننده ی تجهیزات شهری هستید، بسته ای کاملا اختصاصی داریم.

از قطر و ضخامت گرفته تا نوع ورق و روکش لوکش، همگی در گروه فروش بهنیا برای شما اختصاصی سازی می گردد.