خرید لوله مبلی ساب

سالها پیش چهارچوب بسیاری از مبلمان راحتی و اداری لوله مبلی بود. پارچه یا چرم با استفاده از فوم و ابر، روکشی را برای این ساختار خشن بوجود می آوردند.

این سالها و با پیشرفت در تولید انواع لوله مبلی با ابعاد و ضخامتها گوناگون، این محصول کاربردی دیگر مخفی نمی شود و بعنوان جزئی از طراحی مبلمان خانگی و اداری محسوب می شود.