لوله گلخانه

فقط ضد آب بودن و مقاومت در برابر اکسیداسیون کافی نیست. لوله باید فرم پذیر و مانا باشد.

وقتی امروز گلخانه ها علاوه بر ماندگاری بر فرم و طراحی هم تاکید دارند، ما باید به تامین لوله هایی بپردازیم تا علاوه بر مقاومت در برابر آب، خم پذیر و ایستا باشد. ما این مهم را با استفاده از ورق گالوانیزه مقدور ساخته ایم. لوله گالوانیزه تولید شده از از ورق گالوانیزه.

اکنون گلخانه ی قابل اعتمادی دارد.