نرده و راه پله

شاید بتوان راه پله و حفاظ و نرده را یک صنعت نامید. صنعتی گره خورده با هنر طراحی. و این صنعت طریف نیاز به مواد اولیه ای منعطف و مناسب دارد. از ترکیب لوله مبلی و پروفیلهای سبک گروه بهنیا، میتوانید بسته ای مناسب برای ساخت راه پله و نرده خود فراهم نمایید.

ما در گروه فروش بهنیا توسط کارشناسانمان به شما در مورد میزان و ابعاد مورد نیاز لوله و پروفیل به شما مشورت می دهیم. مشورت می دهیم تا تمیزترین خروجی برای شما حاصل شود.