لوله برق گالوانیزه

از لوله برق چه میدانید

#لوله-برق یا#کاندوییت وسیله‌ای است که به عنوان یک #پوشش-محافظ-هادی‌-هایی که از درونش گذر داده شده‌اند در جهت #جلوگیری از #صدمه‌دیدن سیم یا عایق آن، و نیز محافظت افراد در برابر تماس ناخواسته با هادی استفاده می‌شود. لوله برق از طریق اتصالات به هم مرتبط می شوند و در #دیواره ها و #کف ساختمان قرار می گیرند برای رد کردن کابل و سیم برق از وسیله ای به نام #فنر استفاده می شود.