پروفیل ساختمانی 2 میلیمتر

به ابعاد فلزی و قوطی های بلندی که در مقاطع هندسی از ورقهای فولادی شکل پذیری و تولید می شوند، پروفیل می گویند. پروفیل مصارف زیادی در ساختمان سازی، صنعت و راه سازی دارد، اما بیشترین کاربرد آن در ساخت در و پنجره های آهنی می باشد. پروفیل ها بشکل مربع و مستطیل وجود دارند که در مقاطع کوچک آن جهت نرده های فلزی برای در و پنجره ها، راه پله ها، نرده کشی دیوارهای کارخانه ها، پیاده روها و نیز خیابانها استفاده می گردد، اما مقاطع بزرگتر پروفیل ها به ستونی معروف هستند که در ساخت ستون و اسکلت فلزی کاربرد دارد.

کاربرد لوله پروفیل

صنعت

لوله های پروفیل در مصارف صنعتی کاربرد بسیار زیادی دارد

لوازم آموزشی

لوله های پروفیل در مصارف لوازم آرایشی کاربرد بسیار زیادی دارد

لوازم خانگی

لوله های پروفیل در تولید لوازم خانگی کاربرد بسیار زیادی دارد

مصارف عمومی

لوله های پروفیل در تولید مصارف عمومی کاربرد بسیار زیادی دارد

پروفیل سیاه

پروفیل سیاه به قطعه های توخالی فولادی یا فلزی اشاره دارد که عمدتاً در صنعت ساختمان استفاده می شود. اصطلاح “سیاه” به این معنی است که این بخش ها معمولاً گالوانیزه یا روکش نشده اند و باعث می شود که آنها یک روکش تیره و فرآوری نشده داشته باشند. پروفیل سیاه در اشکال مختلف از جمله مربع، مستطیل وجود دارند و برای کاربردهای متنوعی از ساخت و ساز ساختمان تا ساخت ماشین آلات کانکس و کانتینر استفاده می شوند.

پروفیل سیاه

پروفیل سیاه به قطعه های توخالی فولادی یا فلزی اشاره دارد که عمدتاً در صنعت ساختمان استفاده می شود. اصطلاح “سیاه” به این معنی است که این بخش ها معمولاً گالوانیزه یا روکش نشده اند و باعث می شود که آنها یک روکش تیره و فرآوری نشده داشته باشند. پروفیل سیاه در اشکال مختلف از جمله مربع، مستطیل وجود دارند و برای کاربردهای متنوعی از ساخت و ساز ساختمان تا ساخت ماشین آلات کانکس و کانتینر استفاده می شوند.

پروفیل سیاه

پروفیل سیاه به قطعه های توخالی فولادی یا فلزی اشاره دارد که عمدتاً در صنعت ساختمان استفاده می شود. اصطلاح “سیاه” به این معنی است که این بخش ها معمولاً گالوانیزه یا روکش نشده اند و باعث می شود که آنها یک روکش تیره و فرآوری نشده داشته باشند. پروفیل سیاه در اشکال مختلف از جمله مربع، مستطیل وجود دارند و برای کاربردهای متنوعی از ساخت و ساز ساختمان تا ساخت ماشین آلات کانکس و کانتینر استفاده می شوند.

کاربرد پروفیل

پروفیل مصارف زیادی در ساختمان سازی، صنعت و راه سازی دارد، اما بیشترین کاربرد آن در ساخت در و پنجره های آهنی می باشد. پروفیل ها بشکل مربع و مستطیل وجود دارند که در مقاطع کوچک آن جهت نرده های فلزی برای در و پنجره ها، راه پله ها، نرده کشی دیوارهای کارخانه ها، پیاده روها و نیز خیابانها استفاده می گردد، اما مقاطع بزرگتر پروفیل ها به ستونی معروف هستند که در ساخت ستون و اسکلت فلزی کاربرد دارد.

مشخصات خود را وارد نمایید: